Trebeľovce

Vlajka obce Trebeľovce.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, žltého, červeného, bieleho, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá zmienka o obci je z roku 1246. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Trebedid (1246), Terbedied (1279), Trebeded al. Mulyad (1423), Terbelowce (1808), maďarsky Terbeléd. Dnešný názov obce Trebeľovce je od roku 1948. Patrila Fiľakovskému panstvu, v 15.-16. storočí panstvu Divín, potom rôznym zemepánom. V 17.-18. storočí sa obec delila na Horné T. a Dolné T. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Trebeľovce