Trebušovce

Vlajka obce Trebušovce.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého, červeného, bieleho, červeného, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1260. Jej staré a cudzojazyčné pomenovania boli: Trebogoch (1247), Trebogost (1260), Terbegezd (1277), Trebeguezt (1295), Terbebech (1381), Terbegech (1404), Terbussowce (1786); maďarasky Terbegec. Dnešné pomenovanie obce Trebušovce je od roku 1927. Patrila hradu Hont, od roku 1260 bola majetkom Vackových synov a v 14. storočí majetkom tunajších zemepánov Trebušovských (Terbegeczi), v 17. storočí ju vlastnili Bakovci, v 18. storočí Pongác, Lóngai a i. V 18. storočí sa spomína obec ako zemianska. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Trebušovce