Trenčianske Bohuslavice

Vlajka obce Trenčianske Bohuslavice.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, žltého, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Trenčianske Bohuslavice bolo osídlenie v neolite, bolo tu sídlisko s kanelovanou keramikou bošáckeho typu, hallštattské, hromadný nález bronzov, hroby z 9. storočia. Obec sa spomína od roku 1208 ako villa Buczlai, v roku 1436 ako Boguslawicz, v roku 1450 ako Bohwzlawycz, v roku 1481 ako Bohwzlawicze, v roku 1927 ako Trenčianske Bohuslavice, maďarsky Bohuszlavic, Bogoszló. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Trenčianske Bohuslavice