Trhovište

Vlajka obce Trhovište.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, modrého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území obce sa našli mohylové násypy z eneolitu, pozostatky sídliska z doby rímskej a slovanské z doby veľkomoravskej a sídliskové nálezy z 10. storočia. Trhová osada je doložená od roku 1220, kedy sa stala sídlom diakonátu. Názov obce sa postupne menil z Wasarhely (1220), Fur, Locus Fori, Wasarhel (1332), Wasarhel (1385), Tarhowisscže (1773), Terhowisstye (1786), Trhowisste (1808) až na dnešný názov Trhovište; maďarsky Vásárhely. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Trhovište