Trstené

Vlajka mesta Trstené.
Mestská vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, žltého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Na území dnešnej obce Trstené boli sídliskové nálezy z doby hallštattskej a púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu. Obec sa vyvinula v prvej polovici 13. storočia v chotári obce Vrbica. Spomína sa od roku 1269 ako Nadasd, z roku 1469 ako Trztene, z roku 1516 ako Trsztena, z roku 1517 ako Trsstena, z roku 1773 ako Trstenno, z roku 1808 ako Trstenné, z roku 1920 ako Trstenô, z roku 1927 ako Trstené, maďarsky Trstyenne, Nádasd. Patrila rodine Trstianskej, neskôr nazývanej Baan, vetve potomkov komesa Bohumíra. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Trstené