Trstín

Vlajka obce Trstín.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1256 ako Machalan, Macharat, neskôr ako Massalan (1297), Nadasd (1390), Nádas (1773), Trstín (1948); po maďarsky Nádas, Pozsonynádas. Osídlenie nastalo v neolite - mohylový násyp asi z mladšej doby bronzovej. Obec vznikla na starej obchodnej ceste cez Malé Karpaty z Čiech do Uhorska. Niektorí ju stotožňujú s obcou Močolany, spomína­nou v roku 1256. Obec patrila panstvu Korlátka, v roku 1553 Nyáryovcom. Od 18. storočia bolo v tunajšom kaštieli sídlo panstva Korlátka, ktoré patrilo Motešickým. Časť majetkov vlastnili Pongrácovci, v 19. storočí Windischgrätzovci a Apponyiovci. Od 18. storočia sa Trstín vyvíjal ako zemepanské mestečko. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Trstín