Tupá

Vlajka obce Tupá.
Obecná vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov žltého, zeleného, bieleho, zeleného, bieleho, zeleného, bieleho, zeleného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Tupá bola osídlená v neolite. Na jej území je archeologicky doložené neolitické sídlisko želiezovskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, germánske sídlisko z 2.-3. storočia a staroslovanské sídlisko z 8. – 10. storočia. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Tupá