Turany

Vlajka obce Turany.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov čierneho, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území obce sa nachádzalo sídlisko púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu. Obec sa spomína od roku 1361 ako Turan, z roku 1367 ako Turan, Thuran, z roku 1543 ako Thuren, z roku 1553 ako Thureny, z roku 1564 ako Twrany, z roku 1773 ako Turany, maďarsky Turán, Nagyturány. V roku 1397 jej kráľ Žigmund udelil mestské výsady podľa krupinského práva a v roku 1405 oslobodil od poplatkov, no zakrátko ich daroval zemanom z Plášťoviec a Bátoviec a Turany sa vyvíjali ako zemepanské mestečko, ktoré najmä v 17.-18. storočí muselo zápasiť o práva s vrchnosťou. V 16. storočí patrilo panstvu Sklabiňa, v 16.-19. storočí tu mali majetky Révayovci a iný. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Turany