Tvarožná

Vlajka obce Tvarožná.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1268 ako Villa Durandi, neskôr ako Durant (1294), Dwretladorff (1412), Twarožnya (1786); maďarsky Duránd, Durand; nemecky Dulsdorf, Durelsdorf. Tvarožná patrila do Spoločenstva spišských Sasov. V rokoch 1412 – 1772 bola v zálohu Poľska, v rokoch 1778 – 1876 patrila do Provincie XVI. spišských miest. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Tvarožná