Uzovský Šalgov

Vlajka obce Uzovský Šalgov.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, modrého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie nastalo v neolite – sídlisko bukovohorskej kultúry, eneolit. s kanelovanou keramikou a mohylové násypy. Obec je doložená z roku 1314 ako Nassfeu, neskôr ako Naasfeu et. alebo Totthfalu (1323), Solgou (1348), Salgov et. alebo Totfalu (1370), Usowsky Salgow (1773), Uss Schalgo (1786), Šalgov (1920), Uzovský Šalgov (1927); maďarsky Úszsalgó, Pusztasalgó. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Uzovský Šalgov