Váhovce

Vlajka obce Váhovce.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, modrého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa spomína od roku 1259. Patrila ostrihomskému arcibiskupstvu v správe panstva Trnava, od pol. 16. stor. bola v užívaní jezuitského kolégia v Trnave. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Váhovce