Vaľkovňa

Vlajka obce Vaľkovňa.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov žltého, červeného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec vznikla v roku 1954, keď k osade pri valcovniach, postavených v roku 1834, boli pripojené tri osady Šumiaca, Nová Maša (vznikla v 2. polovici 18. storočia okolo maše), Švábolka (pôvodne samota s hostincom, pri ktorom koncom 18. storočia postavili 3 železiarske hámre, v roku 1833 valcovňu plechov) a Zlatno (z konca 18. storočia pri 3 železiarskych hámroch, v roku 1848 tu bola postavená valcovňa). Názov obce sa postupne menil z Huta Sumyatzensis (1791), Massa (1797), Nová Maša (1919) až na dnešný názov Vaľkovňa; maďarsky Nándorvölgy. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Vaľkovňa