Včelince

Vlajka obce Včelince.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, žltého, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Včelince bolo sídlisko zo staršej doby bronzovej, hromadný nález bronzov zo staršej doby bronzovej, mohylový násyp z mladšej doby hallštattskej. Obec sa vyvinula na staršom osídlení. Spomína sa od roku 1332 ako Mehy, doložená je z roku 1383 ako Mehy, z roku 1948 ako Včelínce, maďarský Méhi, Mehy. Obec patrila hradu Gemer, koncom 12. storočia Zacharovcom, od 14. storočia Méhyovcom a iným rodinám. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Včelince