Veľká Lesná

Vlajka obce Veľká Lesná.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, bieleho, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Lokalita je doložená z rokov 1235 - 70. Obec je doložená z roku 1338 ako Richwald, neskôr ako Ryguald (1329), Richvald (1920), Rychvald (1927), Veľká Lesná (1948); maďarsky Richwald, Krystályfalu; nemecky Richwald. Obec založili Görgeyovci na dávno osídlenom území. Krakovský kupec Walldorf daroval v roku 1409 polovicu obce kartuziánom z Červeného kláštora Druhú polovicu kúpilo červenokláštorské panstvo Švábyovcov v roku 1507. Podľa tradície tu vypestovali prvé zemiaky na Spiši. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľká Lesná