Veľká Lomnica

Vlajka obce Veľká Lomnica.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, bieleho, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v eneolite – sídlisko s kanelovanou keramikou, otomanskej kultúry zo staršej doby bronzovej, pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej, púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu a z doby rímskej, slovanské z 9. storočia. Obec je doložená z roku 1257 ako Lomnicza, neskôr ako Lumpnicz (1285), Lompnycha, Maior, Noglumnicha (1329), Kakaslompnicza (1447), Kakaslumpnicz (1454), Welká Lomnica (1808), Lomnica (1920), Veľká Lomnica (1927); maďarsky Nagylomnic, Kakaslomnic; nemecky Grosslomnitz. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľká Lomnica