Veľká Mača

Vlajka obce Veľká Mača.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, červeného, bieleho, zeleného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie nastalo v mezolite, neolit. sídlisko volútovej kultúry, kostrové pohrebisko z 10. – 11. stor., zvyšky roman. Kostola z 11. – 12. stor. s radovým pohrebiskm. Obec vznikla v chotári obce Mača, spomínaná od roku 1326. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľká Mača