Veľká nad Ipľom

Vlajka obce Veľká nad Ipľom.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov červeného, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Veľká nad Ipľom bolo slovanské sídlisko z 9.-10. storočia. Prvá zmienka o obci je z roku 1238, je však staršieho pôvodu. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Vilika (1238), Velike (1405), Vilyke (1773), Welika (1808), Veliká nad Ipľom (1927); maďarsky Vilke. Začiatkom 14. storočia patrila medzi významnejšie novohradské obce. V 16. storočí pripadla panstvu Šomoška, predtým i neskôr patrila rôznym šľachtickým rodom, v rokoch 1554-1593 ju okupovali Turci v roku 1625 bola poplatná Turkom, za vojen v polovici 17. storočia celkom spustla, obnovili ju okolo roku 1680. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľká nad Ipľom