Veľká Ves nad Ipľom

Vlajka obce Veľká Ves nad Ipľom.
Obecná vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, žltého, bieleho, zeleného, žltého, bieleho, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Veľká Ves nad Ipľom bolo osídlenie v paleolite, bolo tu sídlisko eneolitné s kanelovanou keramikou, hallštattské, laténske a slovanské z 9.-11. storočia. Obec je doložená z roku 1252 ako Nogfolu, neskôr sa premenovala na Falubka (1808), Veľká Ves (1920), Veľká Ves na Ipľom (1927); maďarsky Nagyfalu, Ipolynagyfalu. Obec patrila Gregorovi de Nogfalu, v 18. a 19. storočí Lipthayovcom a Tersztyanszkým. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľká Ves nad Ipľom