Veľké Kostoľany

Vlajka obce Veľké Kostoľany.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, červeného, modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v neolite – sídlisko volútovej, želiezovskej a lengyelskej kultúry, eneolit. sídlisko s kanelovanou keramikou bošáckeho typu, sídliskové nálezy maďarovskej kultúry zo st. doby bronzovej. Obec osídlením nadväzuje na slovanské sídlisko z veľkomoravských čias. Spomína sa rok 1209. Patrila veľkomožovi Šebušovi, v roku 1388 panstvu Čachtice. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľké Kostoľany