Veľké Kršteňany

Vlajka obce Veľké Kršteňany.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, bieleho, modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Veľké Kršteňany bolo osídlenie v neolite. Obec sa spomína od roku 1271 ako utraque Keressnia, z roku 1310 ako Keresnen, z roku 1318 ako Keresne, z roku 1329 ako Kerestian, z roku 1352 ako Kereschenen, z roku 1392 ako Kerestenen, alia Kerestenen, z roku 1773 ako Welke Krstenany, maďarsky Nagykeresnye, nemecky Gross-Kresten. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľké Kršteňany