Veľké Ozorovce

Vlajka obce Veľké Ozorovce.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, žltého, bieleho, zeleného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa spomína od roku 1304 ako Azar, z roku 1327 ako Ozor, z roku 1352 ako Noghozor, z roku 1773 ako Welke Ozorowcze, z roku 1786 ako Ozorowcze, z roku 1920 ako Veľké Ozorovce, maďarsky Nagyazar. Patrila Pelétheiovcom, od roku 1414 viacerým zemepánom, od roku 1598 tu mali majetkový podiel Drugethovci z Humenného. V roku 1601 bola súčasťou panstva Trebišov. V 19. storočí vlastnili tunajšie majetky Barkóczyovci, Joanelliovci a iní. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľké Ozorovce