Veľké Zlievce

Vlajka obce Veľké Zlievce.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, červeného, žltého, červeného, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1248 ako Zelev. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Felzele (1304), Nagzelew (1457), Welke Zelencže (1786), Welké Zléwce (1808); maďarsky Nagyzellö, Felzözellö. Bola významnou obcou už v 2. polovici 13. storočia. Pôvodne patrila panstvu Novohrad, ale čoskoro sa rozčlenila na Malé Zlievce a Veľké Zlievce. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľké Zlievce