Veľký Blh

Vlajka obce Veľký Blh.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov modrého, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec vznikla v roku 1943, keď sa zlúčil Vyšný Blh a Nižný Blh. Na ich území bolo sídlisko z mladšej doby bronzovej, pilinskej kultúry a z doby hallštattskej, hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej a sídlisko z doby veľkomoravskej. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľký Blh