Veľký Grob

Vlajka obce Veľký Grob.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych červeno- bielych pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie nastalo v neolite – sídlisko volútovej, želiezovskej a lengyelskej kultúry, eneolit. s kanelovanou keramikou, kostrové pohrebisko únětickej kultúry zo st. doby bronzovej, žiarové hroby zo st. až ml. doby bronzovej, hallštatské sídlisko, starolaténsky hrob a sídlisko z doby laténskej, germánska osada z 2. -3. stor., veľkomoravská osada a pohrebisko z 8. -10. stor., stredoveká osada z 11. – 13. stor. stor. Obec sa spomína od roku 1335. Patrila panstu Sv. Jur, koncom 18. stor. panstvu Kráľová pri Senci. Koncom 16. stor. sa tu usadili chorvátski osadníci. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľký Grob