Veľký Klíž

Vlajka obce Veľký Klíž.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého, zeleného, bieleho, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec vznikla v roku 1964 zlúčením Ješkovej Vsi, Klíža a Klížskeho Hradišťa. Ješkova Ves sa neskôr odčlenila (viď Ješkova Ves). Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľký Klíž