Veľký Lom

Vlajka obce Veľký Lom.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, červeného, zeleného, červeného, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa spomína od roku 1573 ako Laam, ale vznikla asi v 14. storočí. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Welký Luom (1808); maďarsky Nagylam. Dnešné pomenovanie obce Veľký Lom je od roku 1920. Obec patrila Divínskemu, od 17. storočia sčasti Modrokamenskému panstvu. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľký Lom