Veľký Šariš

Vlajka mesta Veľký Šariš.
Mestská vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, bieleho, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Osídlenie v paleolite – stanica so szeletienskou industriou, neolitické sídlisko bukovohorskej kultúry, eneolitická s kanelovanou keramikou a mohylovými násypmi hatvanskej kultúry zo staršej doby bronzovej, z doby hallštattskej, nálezy laténsko-dácke zo zlomu letopočtu, sídlisko z doby rímskej, z doby sťahovania národov a z doby veľkomoravskej. Obec je doložená z roku 1217 ako Sarus, neskôr ako Sarusd (1247), Saaros (1262), Naag Sarus (1351), Welky Sariss (1773), Welky Sčariš (1786); maďarsky Nagysáros; nemecky Scharosch, Gross Scharisch. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľký Šariš