Vidiná

Vlajka obce Vidiná.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych červeno- žltých pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec vznikla koncom 13. storočia, prvá zmienka je z roku 1335. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Vydafulua (1335), Vidina (1393), Vigyina (1773), Widina (1808); maďarsky Videfalva. V 15. storočí tu bola najjužnejšia bratrícka pevnôstka. Patrila Forgáchovcom, po nich rozličným zemepánom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Vidiná