Viničky

Vlajka obce Viničky.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v neolite. Sídlisko bukovohorskej kultúry a otomanskej kultúry, nález pokladu bronzových a zlatých predmetov z doby hallštattskej, osídlenie z doby laténskej. Obec sa spomína od roku 1273 ako Zeuleus, z roku 1399 ako Zewlews, z roku 1468 ako Zewlewske, z roku 1773 ako Sölöska, z roku 1920 ako Seleška, z roku 1948 ako Viničky, maďarsky Szőllőske. V roku 1399 je doložený tunajší brod cez Bodrog. V roku 1403 ju získali Pányiovci, v 16. storočí Báthoryovci, v 17.-18. storočí Almássyovci, v 19. storočí patrila Andrássyovcom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Viničky