Vislava

Vlajka obce Vislava.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov bieleho, červeného, bieleho, červeného, žltého, červeného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1353 ako Vyzlou, neskôr ako Wayzlo, Wazlo (1414), Wyslowa (1551), Viszlava, Wastawa (1773); po maďarsky Viszlava, Kisvajszló. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Vislava