Vlčany

Vlajka obce Vlčany.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, zeleného, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území obce Vlčany sa nachádzajú sídliskové nálezy zo strednej doby bronzovej a z doby rímskej. Obec s brodom cez Váh je doložená z r. 1113 ako Forcas. Neskoršie doložené názvy sú: Farkaschd (1786), Farkašd (1920), Vlčany (1948), maď. Farkasd. Obec patrila zoborskému kláštoru, v 16. storočí ostrihomskému arcibiskupstvu a rodine Gyulaiovcov, Kenéndyovcov, Zomorovcov a iným. V r. 1572 úplne spustla, dosídlili ju až v 17. storočí. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Vlčany