Vlkanová

Vlajka obce Vlkanová.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, červeného, zeleného, bieleho a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1511 pod názvom Velkanowa. Neskôr sa názov obce menil na Wlkanowa (1786), Farkasfalwa (1880), Vlkanova Peťova (1920), až do dnešného názvu Vlkanová (1927). Obec vznikla asi v 1. polovici 14. storočia a bola zemanskou portálnou obcou. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Vlkanová