Vlkas

Vlajka obce Vlkas.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého, červeného, žltého, modrého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Vlkas bola osídlená už v neolite. Na území dnešnej obce sa nachádza neolitické sídlisko lengyelskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, z doby laténskej, kostrový hrob z doby sťahovania národov, slovanské sídlisko z 9. storočia a zaniknutá stredoveká osada z 11.-12. storočia. Obec je doložená z r. 1231 ako Wolcaz, neskôr Walkaz (1252), Wulkaz (1290), Wolkaz (1293), Valkáz (1920), Vlkas (1948), maď. Valkház. Obec patrila tunajším zemanom. V r. 1330 ju kráľ daroval rodine Kačikovcov, v r. 1534 patrila Nyáryovcom, neskôr Barlanghovcom a Balagovcom. V r. 1608 bola poplatná Turkom a cisárovi. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Vlkas