Želiezovce

Vlajka mesta Želiezovce.
Mestská vlajka má podobu dvoch pozdĺžnych pruhov žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Želiezovce boli osídlené v neolite. Na území dnešnej obce je archeologicky doložené neolitické sídlisko volútovej a želiezovskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, hroby zo strednej doby bronzovej, sídlisko hallštattské a laténske, germánske sídlisko z 2.-3. storočia, z doby veľkomoravskej, základy románskeho kostolíka z 11. storočia. Obec s kostolom, mlynom a kamenným mostom sa spomína v r. 1274 ako Selyz, Seliz, neskôr Selez (1293), Zelyz (1307), Zeleyz (1311), Zelizow (1828), Želiezovce (1920), maď. Zseliz. Patrila Hunt-Poznanovcom, v r. 1308 zemanom zo Želiezoviec, v r. 1345 časť obce Bečeiovcom. V r. 1557 sa stala sídlom panstva Želiezovce, ktoré bolo majetkom Dessewffyovcov, potom Esterházyovcom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Želiezovce