Zemplínske Hradište

Vlajka obce Zemplínske Hradište.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, červeného a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v eneolite. Sídlisko s kanelovanou keramikou zo staršej doby bronzovej, zaniknuté stredoveké sídlisko z 11.-13. storočia. Obec sa spomína od roku 1454 ako Haradischa, z roku 1773 ako Hardicscže, z roku 1808 ako Hardiča, z roku 1920 ako Hardište, z roku 1948 ako Zemplínske Hradište, maďarsky Hardicsa. V roku 1598 patrila panstvu Juraja Homonnayho, začiatkom 17. storočia panstvu Trebišov, v 19. storočí Andrásyovcom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zemplínske Hradište