Žihárec

Vlajka obce Žihárec.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, bieleho, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Žihárec je doložená z r. 1251 ako Sygarth. Neskoršie doložené názvy sú: Sygarc, Sygart (1268), Sygarth (1280), Zschigard (1786), Žigard (1920), Žihárec (1948). Obec patrila Sigardyovcom, v 16. storočí ostrihomskému arcibiskupstvu v práve panstva Trnava. Do 16. storočia obec ležala na dnešnom chotárnom diely Faluhely. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Žihárec