Slovenská vlajka

Slovenská vlajka sa oficiálne používa od 1.1.1993. Trikolóra biela, modrá, červená sú známe ako panslovanské farby. Biela symbolizuje mier, čistotu, nepoškvrnenosť, dokonalosť a slobodu. Modrá predstavuje stálosť, vieru a vernosť. Červená je symbolom energie, sily, krvi preliatej za vlasť a absolutistické vlády. V hornej časti vlajky je umiestnený štátny znak. Červený štít s bielym dvojkrížom a modrým trojvrším. Trojvršie symbolizuje tri karpatské pohoria: Tatru, Matru a Fatru. Dvojkríž sa vysvetľuje ako kríž vzkriesenia a víťazstva. Symbolizuje kresťanstvo, ktoré priniesli v 9. storočí na Veľkú Moravu z Byzancie Cyril a Metod.

Subscribe to RSS - Slovenská vlajka