Vlajky informácie

Vexilológia je náuka o vlajkách, ich vývoji, podobe a správnom používaní.

Najstarším  známym dokumentom o vlajke na dnešnom území Slovenska je zobrazenie kráľovskej zástavy na pečati mesta Nitry z 13. storočia. Vo Viedenskej obrázkovej kronike je vyobrazenie kráľovskej zástavy s dvojitým krížom na trojvŕší zo 14. storočia. V Turóciho kronike je vyobrazenie Uhorskej zástavy z 15. storočia.

Vlajka je kus textilu definovaná tvarom, pomerom strán a farebným vzorom.

Vlajky sú rôznych tvarov. Najrozšírenejší a najčastejšie používaný geometrický obrazec je obdĺžnik s pomerom strán 2:3, 1:2, 3:5, ojedinele sa používajú pomery strán 4:5, 4:7, 5:8, 7:10, 7:11, 8:11, 11:8.

Základnou funkciou vlajky je viať vo vetre.

Dôstojná likvidácia vlajky je spálením bez prítomnosti verejnosti.

Vlajky sa vyrábajú rôznymi spôsobmi:

Najrozšírenejšie použitie vlajky je symbolizovať štát.

Výhodné použitie vlajky ako oznam. 

Vlajka sa od svojho vzniku používala na bojiskách pre identifikáciu a signalizáciu.

Stránky