Slovenská zástava

Slovenská zástava sa oficiálne používa od 1.1.1993. Trikolóra biela, modrá, červená sú známe ako panslovanské farby. V hornej časti zástavy je umiestnený štátny znak. Červený štít s bielym dvojkrížom a modrým trojvrším. Trojvršie symbolizuje tri karpatské pohoria: Tatry, Fatru a Mátru. Dvojkríž symbolizuje kresťanstvo, ktoré priniesli v 9. storočí na Veľkú Moravu z Byzancie Cyril a Metod.

Subscribe to RSS - Slovenská zástava