Alojzov

Podoba vlajky obce Alojzov: List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a červený. Uprostřed vztyčená zelená větev s pěti (1, 2, 2) listy, na horním sedí černý pták. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Obec Alojzov vznikla poměrně nedávno – před asi 220 lety roku 1783. Osídlení však bylo na území obce již mnohem dříve – před několika tisíci lety ve starší době kamenné.Nálezy z tohoto období se našly na tzv. Goldštýně mezi Alojzovem a Určicemi.Bohatší pozůstatky jsou ovšem z mladší doby kamenné, z doby bronzové a z dob germánského a raně slovanského období. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Alojzov