Baškovce/SO

Vlajka obce Baškovce.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, červeného, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa po prvýkrát spomína v listine roku 1427. V priebehu storočí sa názov obce postupne vyvinul z Baskócz zaznamenaného v roku 1773, cez Baschkócz, Basskowce z roku 1786 až na Baskócz, Basskowce z roku 1808. Koncom 19. storočia sa používal už len maďarský názov Baskóc, ktorý bol neskôr z dôvodu odlíšenia sa od rovnomennej obce v súčasnom okrese Humenné zmenený na Alsóbaskóc. V uhorskom geografickom lexikóne z roku 1851 sa obec spomína ako prevažne ruská (rusínska) s 228 obyvateľmi. Štatistika z roku 1910 vykazovala v Baškovciach nárast počtu obyvateľov na 307. Po prvej svetovej vojne pripadla obec na základe Trianonskej mierovej zmluvy Česko-Slovenskej republike. V medzivojnovom období sa používal len slovenský názov Baškovce. Po tzv. Malej vojne medzi Slovenskou republikou a Maďarskom pripadli Baškovce horthyovskému Maďarsku, no po druhej svetovej vojne boli opätovne pričlenené k ČSR. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Baškovce/SO