Brehov

Vlajka obce Brehov.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, červeného, bieleho a zeleného . Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v neolite. Sídliská bukovohorskej a lengyelskej kultúry, eneolitické sídlisko zatínskej skupiny, z doby bronzovej a hallštattskej, sídliskové nálezy z doby veľkomoravskej. Názov obce je doložený z roku 1309 ako Imbregh, z roku 1311 ako Imbreg, z roku 1773 ako Imreg, z roku 1948 ako Brehov, maďarsky Imreg. V roku 1374 ju dosídlili valasi. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Brehov