Dolný Kubín

Vlajka mesta Dolný Kubín.
Mestská vlajka má podobu piatich pozdĺžnych bielo -červených pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Na Kapustných hradoch bolo pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, v Medzihradnom viacvrstvové urnové pohrebisko s kamennou konštrukciou z mladšej doby hallštattskej, vo Veľkom Bysterci na Veľkých Trninách opevnené výšinné sídlisko púchovskej kultúry s unikátnym nálezom zlatých a strieborných barbarských mincí z prelomu letopočtu. Obec vznikla v 14. storočí na území Oravského panstva. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Kolbin (1235-1270/1390), Kublen (1314), Kubin (1345), Also Helben (1381), Clbin (1393), Culbyn, Cublyn (1408-1409), Kubyn Nysny (1547), Dolny Kubin (1773); maďarsky Alsó Kubin. V roku 1291 tu založil Vavrinec Čaplovič bibliotéku. V roku 1872 vznikol prvý oravský peňažný ústav, v roku 1888 obchodná škola. Vzhľad mesta sa do konca 19. storočia nelíšil od ostatných obcí, zmenil sa po požiaroch v rokoch 1893 a 1895. V 19. storočí sa stal strediskom slovenského národného života na Orave. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Dolný Kubín