Olympijská vlajka

Olympijská vlajka

Olympijská vlajka je symbolom medzinárodného olympijského hnutia. Zakladateľ moderného olympijského hnutia barón Pierre de Coubertin v roku 1914 navrhol podobu olympijskej vlajky. Biele pole na olympijskej vlajke symbolizuje mier a čistotu športu. Počas olympijských hier utíchnu vojnové konflikty a nastáva vojnove prímerie na celom svete. Päť vzájomne prepletených kruhov symbolizuje päť obývaných svetadielov. Modrý kruh symbolizuje Európu, čierny Afriku, červený Ameriku, žltý Áziu a zelený Austráliu a Oceániu. Pomer strán olympijskej vlajky je 2 : 3. Olympijská vlajka sa používa počas letných a zimných olympijských hier a trvale pred sídlom Medzinárodného olympijského výboru vo švajčiarskom Lausanne. MOV združuje 205 národných olympijských výborov.  Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Olympijská vlajka