Sedliacka Dubová

Vlajka obce Sedliacka Dubová.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, žltého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Sedliacka Dubová bolo hradisko z mladšej doby hallštattskej a púchovskej kultúry z prelomu letopočtu. Spomína sa od roku 1397 ako poddanská obec Oravského panstva. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Dubowa (1397), Dwbowa Colonorum (1593), Dubowa Sedliacka (1677); maďarsky Parasztdubova. Dnešné pomenovanie obce Sedliacka Dubová je od roku 1920. Patrila pod dedičného richtára v Dlhej. Spustla za kuruckých vojen v roku 1683. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Sedliacka Dubová