Semerovo

Vlajka obce Semerovo.
Obecná vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, modrého, žltého, bieleho, modrého, bieleho a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá písomná zmienka o obci Semerovo sa datuje do roku 1210, kedy sa nazývala Scemera. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1339 je písomne doložený názov Zemere, z roku 1464 Kyszemere, z roku 1786 Semere, z roku 1920 Semer, z roku 1927 Semerovo. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Szemere, Komáromszemere. Z predhistorického obdobia sú doložené: sídliskové nálezy z doby hallštattskej, laténskej a rímskej, staromaďarské pohrebisko. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Semerovo