Slopná

Vlajka obce Slopná.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, žltého, červeného, žltého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa spomína od roku 1277 ako Slopna, doložená je z roku 1330 ako Zolopna, z roku 1369 ako Zlopna, z roku 1475 ako Slopna, maďarsky Szlopna, Szolopna. Patrila zemianskej rodine Slopňanských, v roku 1339 dočasne panstvu Košeca, v roku 1475 panstvu Vršatec. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Slopná