Spišská Nová Ves

Vlajka mesta Spišská Nová Ves.
Mestská vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, zeleného, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Prvá písomná zmienka o Spišskej Novej Vsi je z roku 1268, kedy sa nazývala Nova Villa. Názov mesta je doložený z roku 1279 ako Igloszasza, z roku 1297 ako Igluhaza, z roku 1312 ako Iglo, z roku 1380 ako Iglow al. n. Nova Villa, z roku 1399 ako Newendorf, z roku 1412 ako Neudorff, z roku 1416 ako Nova Civitas alias Iglo, z roku 1508 ako Iglovia, z roku 1786 ako Nowa Wes, z roku 1920 ako Spišská Nová Ves; maďarsky Igló; nemecky Zipser Neudorf, Neudorf; latinsky Iglovia. Sídlisko eneolitné a z doby velkomoravskej. Spišská Nová Ves sa prvý raz spomína v roku 1268. Slovenská obec tu však vznikla najneskôr v 12. stor. a bola pomenovaná podľa úzkej a dlhej zástavby Iglov. V 13. stor. v tesnej blízkosti založili nemeckí kolonisti novú obec, Novú Ves. V 2. pol. 13. stor. obe obce splynuli a aj slovenská časť obce mohla využívať výhody účasti v Spoločenstve spišských Sasov, zaručené privilégiom Štefana V. z roku 1271. V 14. stor. sa z obce vyvinulo významnejšie mestečko s trhovým právom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Spišská Nová Ves