Topoľovka

Vlajka obce Topoľovka.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého, modrého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie nastalo v paleolite – vyskytujú sa tu stanica s aurignackou industriou, mohylové násypy so žiarovými hrobmi z 10. storočia. Obec je doložená z roku 1479 ako Thvpoloka, neskôr ako Topolóka (1786), Topoľovka (1808); po maďarsky Topolovka, Topolóka. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Topoľovka