Trávnica

Vlajka obce Trávnica.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov bieleho, zeleného, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Trávnica bola osídlená v eneolite. Na území obce je archeologicky doložené sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, pohrebisko z doby laténskej, germánske sídlisko z 2. – 3. storočia, sídlisko a hrobové nálezy z 10. – 12. storočia. Obec je písomne doložená od roku 1075 ako Fius, neskôr Fus (1209), Fys (1227), Fusy (1295), Fyuz (1299), Inferior Fyus (1313), Fiss (1773), Fiš (1808), Fíš (1920), Trávnica (1948), maďarsky Füss. Obec sa spomína v roku 1075, keď 2 poplužia zeme dostalo opátstvo v Hronskom Beňadiku, väčšina obce patrila tunajším zemanom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Trávnica